سیستم پذیرش ترخیص و گردش کار

پذیرش دستگاه به صورت حضوری در دفتر مرکزی و یا نمایندگی های رسمی صورت می گیرد.
سیستم پذیرش و ترخیص به روش زیر انجام می شود :
۱. تحویل کالا از مشتری
۲. بررسی های اولیه دستگاه و مشخص نمودن ایراد
۳. ارتباط با مشتری و ذکر ایرادات دستگاه
۴. تعمیر دستگاه طی مدت زمان مشخص شده
۵. تست نهایی دستگاه توسط نمایندگی
۶. بسته بندی دستگاه
۷. تماس با مشتری جهت تحویل کالا
۸٫درصورت بروز عیوب ذاتی طی سه ماهه اول دستگاه تعویض می گردد
۹٫درصورت تعویض دستگاه جدید به مدت هجده ماه گارانتی می شود
۱۰٫درصورت مراجعه به گارانتی دستگاه به مدت شش ماه گارانتی خدمات انجام شده را خواهد داشت