نظر سنجی

میزان رضایت از پاسخگویی کارکنان جهت ارائه راهنمایی و حمایت از مشتریان ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

تمایل شما به خرید مجدد و یا توصیه خرید به دیگران ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

میزان انعطاف پذیری سازمان در برابر نیازها و خواسته های مشتریان ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

چنانچه شکایتی داشته اید میزان رضایت از رسیدگی به شکایات ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

اطمینان در خصوص انجام تعهدات شرکت نسبت به مشتریان ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

میزان رضایت از مدت زمان ارائه خدمات به مشتریان ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

بکارگیری ابزار تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی (بروشور - نمایشگاه و..)

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

شفافیت در ارائه مستندات در خصوص شرح خدمات ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

نوآوری و تنوع در روش های ارائه خدمات گارانتی راگنو ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

میزان رضایت از تحویل کالا در زمان مورد تعهد ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

سهولت دسترسی به گارانتی راگنو از طریق کانال های ارتباطی (مراجعه حضوری یا تلفن گویا و ...)

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

رعایت ادب و احترام و نحوه برخورد کارکنان با مشتریان ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

میزان دانش و مهارت کارکنان جهت ارائه خدمات مناسب تر ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

میزان تحصیلات ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

جنسیت ؟

Loading ... Loading ...