بازرسی کمی و کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی جهت حصول اطمینان از مطابقت کالا و تجهیزات خریداری شده بامشخصات فنی سفارش داده شده
نظارت بر انجام آزمایشات کیفی مطابق با استانداردهای بین المللی
انجام بازرسی های حین ساخت ، قبل از حمل ، نظارت بر بارگیری و صدور گواهینامه بین المللی بازرسی
نظارت بر نمونه‎گیری و انجام آزمون
تعیین خسارت وارده بر کالاهای وارداتی
تعیین ارزش واقعی پیش فاکتورهای اخذ شده جهت بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی
ارائه خدمات مشاوره جهت صادرات و واردات انواع کالا