واردات و پخش کاغذ در ایران

در راستای تامین و نیاز کشور به کاغذ، راگنو اقلام وارداتی کاغذ را که عبارت از کاغذهای کپی ۷۵ تا ۹۰ گرم، کاغذهای رنگی که از بهترین رول وارداتی کاغذ به شمار می آیند ، اقدام به واردات و پخش کاغذ در ایران میکند و با توجـــه به میـــزان سفیدی کاغذهای کپــی، بهتریــن کیفیت و درجه عالـی، ایــن محصولات با قیمتــی عـادلانه روانه بــازار می گـردد.